Ürün Gruplarımız
HİZMETLERİMİZ


Soğuk İş Sertleştirme

Kesme ezme sıvama bükme gibi operasyonlarda kullanılan takım çelikleri kalıbın kullanım yerine göre farklı ısıl işlem prosesine tabi tutulmalıdır. Soğuk iş takım çeliklerinin sertleştirilmesindeki prensip matriks yapısının karbon ve karbürlerden oluşmasını sağlamaktır.Yüksek karbon içerikleri nedeniyle genelde sertleşme kabiliyetleri yüksektir. Ancak yapıdaki kalıntı östenitinin kriyojenik proses ve uygulanan temperleme işlemleri ile optimize edilmesi gerekir.
Sıcak İş Sertleştirme
Sıcak iş takım çeliklerinde östenitleme sıcaklığı kalıbın kullanım yerine göre seçilir. Zor koşullarda çalışan sıcak iş kalıplarından iyi bir performans alınabilmesi için Özellikle temperleme sıcaklıkları doğru seçilmelidir. Kritik ve takip gerektiren bir ısıl işlem uygulanmalıdır. Taneler arasında oluşan karbürler tokluğu düşürdüğünden soğutma süreci bu oluşumu minimum indirecek şekilde ayarlanmalıdır.
Oksidasyon
Özellikle sıcak iş takım çeliklerinde yapışmayı önlemek ve aşınma direncini artırmak için uygulanır. Her türlü kalıba uygulanmaz. Bu konuda ısıl işlemcinin bilgisi ve tecrübesi önem kazanır. Bu konuda Birleşik ısıl işlem teknik ekibi bu prosese karar verir. Ayrıca oksidasyon işlemi yüksek hız çeliklerinin özel nitrasyon prosesi sonrasında kesme ömrünü artırmak amacıyla özel olarak ta uygulanabilmektedir.
Nitrasyon- Nitrokarbürizasyon
Nitrasyon bir yüzey işlem prosesidir. Azotun çelik yüzeyine difüzyonun sonucu malzemenin yüzeyinde aşınma direncinin yüksek olduğu sert bir tabaka oluşur.Her malzemenin bir nitrasyon kabiliyeti vardır. Nitrasyon bazı çeliklerde korozyon direnci ve yorulma dayanımı artırır. Bazı çeliklerde ise korozyon direncini düşürür.Birleşik Isıl İşlem olarak kalıbın kullanılacağı yere göre ve kalıp malzemesine göre nitrasyon prosesi optimize edilip en yüksek performans sağlanır. Karbon ve azotun difüzyonu ile malzeme yüzeyinde aşınma direncinin yüksek olduğu bir tabak elde edilir. Tuz nitrasyon diye adlandırılan tenefer prosesi aslında bir nitarsyon prosesi değil nitrokarbürzasyon prosesidir. , transformasyon sıcaklığında takımın yüzeyine difüzyonu ile olur. Kısa çevrimli olan bu proses malzemenin aşınma direncini yükseltir.
Kriyojenik Proses
Yeni teknolojiler ve üretim proseslerinin gelişmesi ve bunun beraberinde soğutucu sıvıların da yardımıyla düşük sıcaklıklarda ısıl işlemler mümkün olabilmektedir. Kriyojenik proses - 196°C (-320°F) sıcaklıklara inerek ısıl işlemi daha etkin ve sorunsuz hale getirmiştir. Böylece çatlama ihtimali olmayan kalıplara uygulanabilen bu proses ile kalıp ömrü 4 kat arttırılıp; yüksek aşınma direnci ; yüksek tokluk, yüzeyde düşük sürtünme elde edilebilmiştir. Ayrıca tel erozyon sonrası çatlama riski minimuma indirilmiştir. Kriyojenik prosesi tek uygulayan firma Birleşik ısıl işlemdir.
Yüksek Hız Çeliği Sertleştirme
Yüksek hız takım çelikleri ısıl işlemi çok kritik bir konudur. Özellikle östenitleme sıcaklığı ve süresinin çok iyi tayin edilmesi gerekmektedir. Ön ısıtma proseslerinin eksiksiz yapılması gerekir. Ayrıca mutlaka en az üç temperleme işlemi yapılmalıdır.
 
Anasayfa      Kurumsal   Ürünlerimiz   Hizmetlerimiz    İletişim
         artworks stratejik360